Cardiau Cymraeg

Cardiau Cymraeg

There are six cards available in Welsh/Mae chwech o’r rhain gardiau arbennig sydd ar gael yn y Gymraeg:

  • Cenedlaethau’r Gorffennol (Past Generations) – er mwyn ysgrifennu am draddodiadau teuluol a chenedlaethau’r gorffennol yr oedd yr ysgrifennwr yn eu hadnabod a thrwy hynny roi gwybodaeth o lygad y ffynnon amdanynt.
  • Cofroddion (Keepsakes) – I gofnodio’r straeon a’r wybodaeth y tu ôl I’r eitemau sy’n rhan bwysig o hanes eich teulu.
  • Cysgodion (Shadows) – hunangofiannol, ond thema gyffredinol a hyblyg iawn.
  • Dathliadau (Celebrations) – er mwyn adrodd hanes digwyddiadau mawr y buoch yn dyst iddynt yn ogystal â dathliadau athraddodidau teuluol.
  • Hen Luniau (Old Photos) – ar gyfer rhoi gwybodaeth werthfawr am hen luniau teuluol – pwy ydy pwy, beth oedd eu hanes a sut gymeriadau oeddynt.
  • Perthyn (Belonging) – yn ymwneud a’n gwreiddiau, o ble’r ydym yn dod a’r llefydd arwyddocaol y nein bywydau ni a bywydau’n cyndeidiau.

(N.B if you do not speak Welsh but wish to buy Welsh cards for a friend, please look at the English versions of these cards (above) give a brief explanation of each card).

The Welsh cards are also available as a 6 card gift set here and in Book Box Sets. These include the 6 different Welsh cards & envelopes, an archival ink pen, advice booklet in Welsh, wrapped in acid free tissue and tied with archival tape. There are two price levels – Deluxe Book Box Set in a handmade Tuscan leather book box here and the Standard Book Box Set – in a black faux leather book box here